Spotkanie Noworoczne Burmistrza. Koncert Krystyny Prońko

W sali Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie burmistrza Leszka Świdra wzięli w nim udział mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i rabczańskich instytucji i zaproszeni goście, wśród nich starosta Krzysztof Faber, radni powiatowi i członkowie Zarządu Powiatu Nowotarskiego, radni miejscy, sołtysi, prezesi miejskich spółek i instytucji.

Post thumbnail image

W sali Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie burmistrza Leszka Świdra wzięli w nim udział mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i rabczańskich instytucji i zaproszeni goście, wśród nich starosta Krzysztof Faber, radni powiatowi i członkowie Zarządu Powiatu Nowotarskiego, radni miejscy, sołtysi, prezesi miejskich spółek i instytucji.

Obecnych powitał dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji Bolesław Bara, a następnie oddał głos gospodarzowi, burmistrzowi Leszkowi Świdrowi. Ważnym punktem Spotkania Noworocznego było podsumowanie i podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój gminy, wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

- Wzorem lat ubiegłych chcę podziękować organizacjom, stowarzyszeniom za pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności – mówił w swoim przemówieniu burmistrz Leszek Świder. - To dzięki pracy tych osób zawdzięczamy poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie, tak jak po deszczach nawalnych w lipcu ubiegłego roku, także mieszkańcy mocno wzbogacają ofertę kulturalna i sportową. Bogactwem gminy są przede wszystkim ludzie, którzy tu mieszkają, pracują, pomnażają dobrobyt tej gminy i przyczyniają się do rozwoju swojej małej ojczyzny. W ubiegły roku nasze dochody były na poziomie 110,5 mln zł, wydatki inwestycyjne w stosunku do wydatków ogółem wynoszą prawie 38%. W roku ubiegłym na termomodernizację, pompy ciepła i fotowoltaikę, wymianę oświetlenia przeznaczyliśmy prawie 12 mln zł. Tu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom urzędu w realizacji tych zadań. Zadaniem, które przeciągnęło się na ten rok to osuwisko na ul. Zakopiańskiej, gdzie dotychczas wykonaliśmy odwierty i dokumentację geologiczną, następnie dokumentację budowlaną, oraz uzyskaliśmy pozwolenia a obecnie ogłosiliśmy drugi przetarg na stabilizację osuwiska. Pierwszy etap stabilizacji wykonała kolej, dzięki temu możemy wejść na naszą inwestycję, gdzie musimy wykonać palowanie i kotwienie prawie 3000 m., oraz wymianę nawierzchni. Dlatego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Burmistrz w dalszej kolejności dziękował za społeczną pracę przedstawicielom lokalnych organizacji i stowarzyszeń, następnie dyrektorom szkół, przedszkoli i nauczycielom, rodzicom i osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz tych placówek.

Podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Gminy z rąk burmistrza odebrali:

- Dorota Majerczyk - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej - zespół regionalny Majeranki

- Jacek Latawiec - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rdzawka - zespół regionalny Powicher

- Krystyna Zachwieja - Gorczański Oddział Związku Podhalan - zespół regionalny Robcusie

- Anna Smoleń - Koło Gospodyń Wiejskich w Chabówce

- Ewa Świder - Koło Gospodyń Wiejskich „Unos w Ponicach”

- Danuta Zając - Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzawce

- Piotr Nowak - Ochotnicza straż Pożarna w Chabówce

- Czesław Rapacz - Ochotnicza straż Pożarna w Ponicach

- Adam Twaróg - Ochotnicza straż Pożarna w Rdzawce

- Józefa Nizioł - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce-Zdroju

- Elżbieta Szarawara - Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Janusz Olszyński - Fundacja Kinematograf

- Rafał Wójtowicz - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Rabce-Zdroju.

Podziękowania, Marszałkowi Województwa Śląskiego, złożył też prezes szpitala Witold Latusek za udostępnienie szpitalowi pomieszczeń w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym na czas remontu placówki, a także, osobiście, prezesowi ŚCR-U Sebastianowi Mołkowi.

Po życzeniach na nowy rok, które złożył burmistrz Leszek Świder, odbył się koncert. W tym roku przed rabczańską publicznością wystąpiła piosenkarka – Krystyna Prońko, która zaprezentowała swoje największe przeboje. Jej występ został przyjęty przez rabczańską publiczność owacyjnymi brawami. Po koncercie można było kupić jej płyty i zdobyć autograf.

W foyer teatru na gości Spotkania Noworocznego czekały przysmaki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rdzawce.